Inscripcions per a la temporada 2021-2022

COVID-19 >> Declaració responsable

Aquesta temporada, i de forma excepcional, totes les jugadores i jugadors menors de 18 anys heu d’adjuntar amb aquest formulari la “Declaració responsable” d’acceptació de les condicions de participació, de l’obligació d’informació i del consentiment per a la participació en activitats esportives, d’acord amb el protocol que l’Ajuntament de Calella estableix per a l’inici de la temporada esportiva i l’ús de les instal·lacions municipals. El document amb la “Declaració responsable” l’heu de descarregar i adjuntar en el pas 4 [documentació a adjuntar] del formulari d’inscripció d’aquesta temporada

OBERTES

Totes les jugadores i els jugadors del Club Bàsquet Calella heu d’omplir aquest formulari

L’objectiu?

Presentar a la Federació Catalana de Bàsquet les dades actualitzades que ens demanen per a fer les inscripcions de la nova temporada i obtenir la fitxa federativa i, de retruc, actualitzar el nostre fitxer intern.

És molt fàcil!

En només 4 passos, ho tens fet! El següent formulari et permetrà facilitar les teves dades bancàries per fer les domiciliacions de les quotes, adjuntar la teva foto actualitzada o la revisió mèdica pertinent, si és que et toca fer-la.

Revisions mèdiques 2021-2022

L’Assemblea de la FCBQ ha aprovat que, de forma excepcional, aquesta temporada no caldrà presentar les revisions mèdiques per garantir que els clubs puguin reduir despeses i afrontar millor les pèrdues econòmiques que ens genera la Covid-19. Malgrat això, la Federació “recomana fer-les abans de l’inici de la temporada” tenint en compte l’evolució del virus i les previsions de cara a la pròxima tardor.

⚠️ Per a poder formalitzar la inscripció, cal estar al corrent dels pagaments

⚠️ El formulari cal omplir-lo obligatòriament cada any

ATENCIÓ >> Noves inscripcions

Qui vulgui inscriure’s amb nosaltres per primera vegada, també cal que ompli el formulari. El Club Bàsquet Calella només pot oferir places per a l’Escola d’iniciació [nenes i nens de 5 a 8 anys]. Altres edats, consulteu al club. Omplir el formulari no implica la inscripció definitiva.

Formulari Inscripció Online

Inscripcions Temporada
  • PAS 1. Full d'inscripció
  • PAS 2. Domiciliació bancària SEPA
  • PAS 3. Autorització drets d'imatge
  • PAS 4. Documentació a adjuntar
0% Completat
1 de 4

PAS 1. Full d'inscripció - Dades del Jugador

Dades Pare / Mare / Tutor Legal

Mínim 1 persona - Màxim 3 persones