Inscripcions per a la temporada 2023-2024

OBERTES

Totes les jugadores i els jugadors del Club Bàsquet Calella heu d’omplir aquest formulari

L’objectiu?

Presentar a la Federació Catalana de Bàsquet les dades actualitzades que ens demanen per a fer les inscripcions de la nova temporada i obtenir la fitxa federativa i, de retruc, actualitzar el nostre fitxer intern.

És molt fàcil!

En només 4 passos, ho tens fet! El següent formulari et permetrà facilitar les teves dades bancàries per fer les domiciliacions de les quotes, adjuntar la teva foto actualitzada o la revisió mèdica pertinent, si és que et toca fer-la.

Revisions mèdiques 2023-2024

L´Assamblea de la FCBQ ha aprovat que, aquesta temporada les revisions mèdiques seran recomenables però no obligatòries. Tot i això, desde el club i partint de precendents que hi ha hagut al passat, creiem que s’hauria de fer i més amb les facilitats de poder-la fer a les nostres instalacions els dies 4, 6 o 8 de setembre, i després de 4 anys que, degut a la pandèmia, no ha sigut obligatoria.

⚠️ Per a poder formalitzar la inscripció, cal estar al corrent dels pagaments

⚠️ El formulari cal omplir-lo obligatòriament cada any

Formulari Inscripció Online

Inscripcions Temporada
  • PAS 1. Full d'inscripció
  • PAS 2. Domiciliació bancària SEPA
  • PAS 3. Autorització drets d'imatge
  • PAS 4. Documentació a adjuntar
0% Completat
1 de 4

PAS 1. Full d'inscripció - Dades del Jugador

Ets Soci/a del Club?
** a partir del 1/08 s'hauran de renovar tots els carnets de soci

Dades Pare / Mare / Tutor Legal

Mínim 1 persona - Màxim 3 persones