Inscripcions per a la temporada 2021-2022

OBERTES

Totes les jugadores i els jugadors del Club Bàsquet Calella heu d’omplir aquest formulari

L’objectiu?

Presentar a la Federació Catalana de Bàsquet les dades actualitzades que ens demanen per a fer les inscripcions de la nova temporada i obtenir la fitxa federativa i, de retruc, actualitzar el nostre fitxer intern.

És molt fàcil!

En només 4 passos, ho tens fet! El següent formulari et permetrà facilitar les teves dades bancàries per fer les domiciliacions de les quotes, adjuntar la teva foto actualitzada o la revisió mèdica pertinent, si és que et toca fer-la.

Revisions mèdiques 2021-2022

L’Assemblea de la FCBQ ha aprovat que, de forma excepcional, aquesta temporada no caldrà presentar les revisions mèdiques per garantir que els clubs puguin reduir despeses i afrontar millor les pèrdues econòmiques que ens genera la Covid-19. Malgrat això, la Federació “recomana fer-les abans de l’inici de la temporada” tenint en compte l’evolució del virus i les previsions de cara a la pròxima tardor.

⚠️ Per a poder formalitzar la inscripció, cal estar al corrent dels pagaments

⚠️ El formulari cal omplir-lo obligatòriament cada any

Formulari Inscripció Online

Inscripcions Temporada
  • PAS 1. Full d'inscripció
  • PAS 2. Domiciliació bancària SEPA
  • PAS 3. Autorització drets d'imatge
  • PAS 4. Documentació a adjuntar
0% Completat
1 de 4

PAS 1. Full d'inscripció - Dades del Jugador

Dades Pare / Mare / Tutor Legal

Mínim 1 persona - Màxim 3 persones