Inscripcions per a la temporada 2019-2020

OBERTES

Totes les jugadores i els jugadors del Club Bàsquet Calella heu d’omplir aquest formulari

L’objectiu?

Presentar a la Federació Catalana de Bàsquet les dades actualitzades que ens demanen per a fer les inscripcions de la nova temporada i obtenir la fitxa federativa i, de retruc, actualitzar el nostre fitxer intern.

És molt fàcil!

En només 4 passos, ho tens fet! El següent formulari et permetrà facilitar les teves dades bancàries per fer les domiciliacions de les quotes, adjuntar la teva foto actualitzada o la revisió mèdica pertinent, si és que et toca fer-la.

⚠️ Per a poder formalitzar la inscripció, cal estar al corrent dels pagaments

⚠️ El formulari cal omplir-lo obligatòriament cada any

ATENCIÓ >> Noves inscripcions

Qui vulgui inscriure’s amb nosaltres per primera vegada, també cal que ompli el formulari. El Club Bàsquet Calella només pot oferir places per a l’Escola d’iniciació [nenes i nens de 5 a 8 anys]. Altres edats, consulteu al club. Omplir el formulari no implica la inscripció definitiva.

Formulari Inscripció Online

Inscripcions Temporada
  • PAS 1. Full d'inscripció
  • PAS 2. Domiciliació bancària SEPA
  • PAS 3. Autorització drets d'imatge
  • PAS 4. Documentació a adjuntar
0% Completat
1 de 4

PAS 1. Full d'inscripció - Dades del Jugador

Dades Pare / Mare / Tutor Legal

Mínim 1 persona - Màxim 3 persones