La nostra Junta Directiva

La junta directiva presidida per Jordi Albó pren possessió del càrrec el 10 de juliol del 2021