“Historietes per a la història del Club Bàsquet Calella”

“Historietes per a la història” és un dels actes principals de Calella “Ciutat del Bàsquet Català“. No pretén ser un compendi històric dels 50 anys de vida del club, sinó que recull el relat en primera persona de retalls que configuren la nostra història.

L’agraïment a les persones que hi han participat: Quimet Tió i família, Salvador Castronuño “Castro”, Joan Vicente, Lluís Ferrer, Josep Maria Barceló, Carles Iñíguez, Artur Farreras, Miquel Mas i Salvador Pedemonte. A més d’una especial distinció a Joanitu Claramunt i l’Ernest Vila, i també a l’escola “El Far”, per cedir-nos les seves instal·lacions.