Política de devolucions

El Club Bàsquet Calella, amb NIF G58147448, informa que, d’acord amb la seva política de devolucions prevista per als serveis que ofereix i que impliquen el pagament a través del seu web, només retornarà els diners a les persones que els contracten en els supòsits i condicions especificades en cadascun dels formularis d’inscripció previstos.

La persona contractant del servei haurà d’acceptar els supòsits, prèviament a la tramitació del pagament.