Cadet “A” 

Entrenador: Jordi Puig
2n ent.: Miquel Puig
Categoria Interterritorial

Les notícies del cadet “A”